Hörmann KG Verkaufsgesellschaft

Διεύθυνση σύνταξης

Διεύθυνση σύνταξης

Hormann Hellas Ltd

Λεωφ.  Αγ. Μαρινας  30
Κορωπί 19400

Tel :0030 210 6628640
Fax: 0030 210 6628644
E-mail : infospam@spam.comspam@spam.comhormann.gr

Εκπρόσωπος: Alexandros Parissis
District court of Athens, No of Co 3764/2009-1132

Σχεδιασμός & εκτύπωση: www.graphic-group.de

Πολιτική απορρήτου

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας αποκλειστικά στα πλαίσια των διατάξεων του νόμου προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Γερμανίας. Στη συνέχεια θα σας ενημερώσουμε για το είδος, το εύρος και τους σκοπούς της συλλογής και χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας. Μπορείτε να μεταβείτε στην ενημέρωση οποιαδήποτε στιγμή μέσα από τον ιστότοπό μας.

Μετάδοση και πρωτοκόλληση δεδομένων για χρήση εντός του συστήματός μας και για στατιστικούς σκοπούς

Το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου σας μεταδίδει κατά την πρόσβαση στον ιστότοπό μας για τεχνικούς λόγους αυτόματα δεδομένα στον διακομιστή δικτύου μας. Πρόκειται μεταξύ άλλων για την ημερομηνία και ώρα της πρόσβασης, το URL του ιστότοπου από τον οποίο παραπεμφθήκατε, τα δεδομένα που προβάλλατε, την ποσότητα των απεσταλμένων δεδομένων, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και τη διεύθυνση IP σας. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται ξεχωριστά από άλλα δεδομένα, τα οποία καταχωρείτε στα πλαίσια χρήσης της προσφοράς μας. Δεν μπορούμε να αντιστοιχίσουμε αυτά τα δεδομένα με ένα συγκεκριμένο άτομο. Τα δεδομένα αυτά αξιολογούνται για στατιστικούς σκοπούς και ύστερα διαγράφονται.

Προκαθορισμένα δεδομένα

Εφόσον μεταξύ εσάς και εμάς πρόκειται να συναφθεί, να διευρυνθεί σε περιεχόμενο ή να τροποποιηθεί μια συμβατική σχέση, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς, εφόσον αυτό απαιτείται για τους σκοπούς αυτούς. Κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων υπηρεσιών επιτρέπεται σε μεμονωμένη περίπτωση να παρέχουμε δεδομένα (προκαθορισμένα δεδομένα), εφόσον αυτό απαιτείται για σκοπούς ποινικής δίωξης, την αποτροπή κινδύνων, την εκπλήρωση νομοθετημένων εργασιών των αρχών προστασίας του συντάγματος ή της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών ή για την εφαρμογή του νόμου σε ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων.

Δεδομένα χρήσης

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, εφόσον αυτό απαιτείται προκειμένου να είναι δυνατή ή να χρεωθεί η χρήση της διαδικτυακής προσφοράς μας (δεδομένα χρήσης). Εδώ περιλαμβάνονται ιδίως χαρακτηριστικά για την αναγνώρισής σας και στοιχεία για την έναρξη και το τέλος καθώς και το εύρος χρήσης της προσφοράς μας. Για διαφημιστικούς σκοπούς, σκοπούς έρευνας αγοράς και διαμόρφωση της διαδικτυακής προσφοράς μας ανάλογα με τις ανάγκες επιτρέπεται να δημιουργούμε προφίλ χρηστών σε περίπτωση χρήσης ψευδώνυμων. Διατηρείτε το δικαίωμα να μην αποδεχτείτε τη χρήση των δεδομένων σας. Τα προφίλ χρήσης δεν επιτρέπεται να αντιστοιχούν σε δεδομένα για τον κάτοχο του ψευδώνυμου. Κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων υπηρεσιών επιτρέπεται σε μεμονωμένη περίπτωση να παρέχουμε δεδομένα (προκαθορισμένα δεδομένα), εφόσον αυτό απαιτείται για σκοπούς ποινικής δίωξης, την αποτροπή κινδύνων, την εκπλήρωση νομοθετημένων εργασιών των αρχών προστασίας του συντάγματος ή της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών ή για την εφαρμογή του νόμου σε ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων.

Cookies

Για να εμπλουτίσουμε τις λειτουργίες της διαδικτυακής προσφοράς μας και να διαμορφώσουμε τη χρήση πιο ευχάριστη για εσάς, χρησιμοποιούμε λεγόμενα Cookies. Με τη βοήθεια αυτών των Cookies μπορούν κατά την προσπέλαση του ιστοτόπου μας να αποθηκευτούν δεδομένα στον υπολογιστή σας. Έχετε τη δυνατότητα να εμποδίσετε την αποθήκευση των Cookies στον υπολογιστή σας με αντίστοιχες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης. Ωστόσο έτσι μπορεί να περιοριστούν οι λειτουργίες της προσφοράς μας.

Δικαίωμα πρόσβασης

Ως χρήστης της διαδικτυακής προσφοράς μας διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που υπάρχουν αποθηκευμένα για το άτομο ή ψευδώνυμό σας. Εφόσον το επιθυμείτε η πρόσβαση μπορεί να σας δοθεί και ηλεκτρονικά.

Liability for Contents


As service providers, we are liable for own contents of these websites according to Sec. 7, paragraph 1 German Telemedia Act (TMG). However, according to Sec. 8 to 10 German Telemedia Act (TMG) service providers are not obligated to permanently monitor submitted or stored information or to search for evidences that indicate illegal activities.

Legal obligations to removing information or to blocking the use of information remain unchallenged. In this case, liability is only possible at the time of knowledge about a specific violation of law. Illegal contents will be removed immediately at the time we get knowledge of them.


Our offer includes links to external third party websites. We have no influence on the contents of those websites, therefore we cannot guarantee for those contents. Providers or administrators of linked websites are always responsible for their own contents.

The linked websites had been checked for possible violations of law at the time of the establishment of the link. Illegal contents were not detected at the time of the linking. A permanent monitoring of the contents of linked websites cannot be imposed without reasonable indications that there has been a violation of law. Illegal links will be removed immediately at the time we get knowledge of them.


Contents and compilations published on these websites by the providers are subject to German copyright laws. Reproduction, editing, distribution as well as the use of any kind outside the scope of the copyright law require a written permission of the author or originator. Downloads and copies of these websites are permitted for private use only. The commercial use of our contents without permission of the originator is prohibited.

Copyright laws of third parties are respected as long as the contents on these websites do not originate from the provider. Contributions of third parties on this site are indicated as such. However, if you notice any violations of copyright law, please inform us. Such contents will be removed immediately.