Αειφορία και καινοτομία

Σκεφτόμαστε πράσινα

Περιβάλλον

Η Hörmann προστατεύει το περιβάλλον και το μέλλον μας

Ως οικογενειακή επιχείρηση η Hörmann έχει συναίσθηση της ευθύνης για τις επόμενες γενιές. Της ευθύνης για τους συνεργάτες, τα προϊόντα Hörmann, τους πόρους και το περιβάλλον μας. Σήμερα αναλαμβάνουμε αυτήν την ευθύνη περισσότερο από ποτέ.

Βιώσιμη αξιοποίηση των πόρων, προστασία του κλίματος...

...πολλά μικρά μέτρα για έναν μεγάλο στόχο

Η προστασία του κλίματος ξεκινά για την Hörmann στη λεπτομέρεια: μόνο όταν ελέγχουμε τις καθημερινές μας ενέργειες μπορούμε να διαπιστώσουμε τι πρέπει να αλλάξει, προκειμένου να εξοικονομήσουμε ακόμα περισσότερη ενέργεια και να αξιοποιήσουμε ακόμα πιο αποδοτικά τους πόρους μας. Αυτή η μόνιμη υποχρέωση προς το περιβάλλον μας φαίνεται σε μέτρα όπως τη χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού, την ουδέτερη σε CO2 αλληλογραφία ή την ανακύκλωση συσκευασιών μεταφοράς.

Πρωτοποριακή τεχνολογία, έξυπνα συστήματα...

...για 365 ημέρες τον χρόνο αισθητή προστασία του κλίματος

Με καινοτόμες μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας σε πολλά εργοστάσια της Hörmann και ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας επενδύουμε σε ένα καθαρό μέλλον. Με αυτά τα μέτρα μειώνονται σημαντικά οι εκπομπές CO2 και ταυτόχρονα αυξάνεται η περιβαλλοντική συνείδηση όλων όσων συμμετέχουν – με βιώσιμο τρόπο.

Καλό για το περιβάλλον...

...ετησίως εξοικονομούνται πάνω από 16000 τόνοι διοξείδιο του άνθρακα

Η Hörmann μειώνει τις ετήσιες εκπομπές CO2 κατά περ. 16000 τόνους, π.χ. με την προμήθεια ανανεώσιμης ενέργειας. Ταυτόχρονα οι εγκαταστάσεις Hörmann θα συνδέονται στο μέλλον και όπου αυτό είναι εφικτό απευθείας με τοπικούς αιολικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Με αυτά τα βήματα μειώνουμε βιώσιμα τις εκπομπές CO2– και συνεχίζουμε με συνέπεια σε αυτόν τον δρόμο.

Δομικά στοιχεία που παράγονται με βιώσιμο τρόπο

Τα προϊόντα Hörmann και οι διαδικασίες παραγωγής καθώς και η συνολική οργάνωση βελτιώνονται και εξελίσσονται συνεχώς. Αυτό ισχύει εξίσου για την ποιότητα, την ενεργειακή αποδοτικότητα, το περιβάλλον και την προστασία της υγείας καθώς και την ασφάλεια εργασίας. Όλοι οι συνεργάτες της Hörmann συμβάλλουν στον κοινό σκοπό στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος, ενέργειας και ασφάλειας εργασίας σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 και BS OHSAS 18001. Επίπεδες ιεραρχίες και ανοιχτή επικοινωνία υποστηρίζουν τα καθιερωμένα συστήματα διαχείρισης.

Αειφόρα προϊόντα για βιώσιμα έργα

Από την προμήθεια των πρώτων υλών και την παραγωγή μέχρι την εφοδιαστική αλυσίδα και μεταφορά – η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη αξιοποίηση των πόρων παίζουν στην Hörmann σε κάθε φάση έναν σημαντικό ρόλο.
Ήδη σήμερα η Hörmann παράγει με σεβασμό προς το περιβάλλον. Δομικά στοιχεία που παράγονται με βιώσιμο και πιστοποιημένο τρόπο καθώς και πόρτες πολλαπλών χρήσεων βρίσκουν εφαρμογή σε καινοτόμα κατασκευαστικά έργα: Το κτίριο της Unilever και το σπίτι των καθρεπτών στην πόλη του Αμβούργου αποτελούν γνωστά παραδείγματα για αυτόν τον αειφόρο προσανατολισμό.
Τα προϊόντα της Hörmann χρησιμοποιούνται και απευθείας σε έργα, που προστατεύουν το περιβάλλον: όπως π.χ. οι χαλύβδινες πόρτες Hörmann σε ανεμογεννήτριες.