Το βυθιζόμενο οδόφραγμα και τα κολωνάκια υψηλής ασφαλείας ασφαλίζουν την πρόσβαση

Οδοφράγματα υψηλής ασφαλείας

Οδοφράγματα υψηλής ασφαλείας

Αν κάποιος χώρος απαιτεί ύψιστη ασφάλεια και πρέπει μόνιμα ή προσωρινά να προστατεύεται έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τα οδοφράγματα υψηλής ασφαλείας της σειράς High Security της Hörmann αποτελούν την κατάλληλη λύση για εσάς.

Ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος της προστατευόμενης περιοχής μπορείτε να επιλέξετε κολωνάκια, βυθιζόμενα καρφιά ή βυθιζόμενα οδοφράγματα της Hörmann και να συνδυάσετε ευέλικτα τα επιμέρους προϊόντα αλλά και να τα χειρίζεστε με ξεχωριστές μεθόδους ελέγχου.

Η προαιρετική λειτουργία έκτακτης ανάγκης EFO ανασηκώνει τα αυτόματα βυθιζόμενα οδοφράγματα διέλευσης, τα κολωνάκια και τα βυθιζόμενα καρφιά μεσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.

Κολωνάκια μπροστά από το κτίριο

Οδοφράγματα υψηλής ασφαλείας - Επίπεδα ασφαλείας με μια ματιά

Το επίπεδο ασφαλείας ενός οδοφράγματος υψηλής ασφαλείας υπολογίζεται βάσει των διαφόρων μορφών ενέργειας πρόσκρουσης. Η ενέργεια, με την οποία προσκρούει ένα όχημα, εξαρτάται από τον τύπο, το βάρος και την ταχύτητα του οχήματος. Η ενέργεια πρόσκρουσης είναι καθοριστικής σημασίας για ζημιές καθώς και για τη λειτουργία του οδοφράγματος.

Ενέργεια πρόσκρουσης με καταστροφή

Η τιμή υποδεικνύει την ταχύτητα πρόσκρουσης ενός συγκεκριμένου τύπου οχήματος που μπορεί να συγκρατηθεί από το οδόφραγμα υψηλής ασφαλείας. Όταν π.χ. ένα όχημα με βάρος 6800 kg και ταχύτητα 87 km/h προσκρούει στο οδόφραγμα υψηλής ασφαλείας (βλ. γραφική αναπαράσταση), ενδέχεται να προκληθούν μόνιμες ζημιές στο μηχανικό σύστημα και την κατασκευή του οδοφράγματος, με αποτέλεσμα να πρέπει να αντικατασταθεί μετά την πρόσκρουση. Ωστόσο, παρεμποδίζεται η διέλευση του οχήματος.

Ενέργεια πρόσκρουσης χωρίς καταστροφή

Η τιμή δηλώνει ότι η σύγκρουση ενός τύπου οχήματος με μέγιστη ταχύτητα συγκρατείται και το οδόφραγμα υψηλής ασφαλείας δεν υφίσταται ζημιές στο μηχανικό σύστημα και την κατασκευή του. Όταν π.χ. στο οδόφραγμα υψηλής ασφαλείας προσκρούσει ένα όχημα με βάρος 6800 kg και ταχύτητα 52 km/h, το οδόφραγμα υψηλής ασφαλείας διατηρεί τη λειτουργία και την ασφάλειά του.

Βυθιζόμενα οδοφράγματα

Για αυξημένη ασφάλεια σε εισόδου και εξόδου με πλάτος έως και 6 μέτρα συνιστάται η χρήση βυθιζόμενων οδοφραγμάτων.

Ανάλογα με τις συνθήκες μπορούν τα οδοφράγματά μας να τοποθετηθούν χωνευτά στο έδαφος ή εναλλακτικά να τοποθετηθούν σε έτοιμο υπόστρωμα εδάφους χωρίς να απαιτούνται χωματουργικές εργασίες. Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας το οδόφραγμα είναι χαμηλωμένο στο ύψος του εδάφους, όμως σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μπορείτε να περάσετε γρήγορα με το όχημά σας περιορίζοντας αποτελεσματικά τα οχήματα χωρίς εξουσιοδότηση.

Τα βυθιζόμενα οδοφράγματα διέλευσης ύψους 500 ή 1000 χιλιοστών είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τη δοκιμή Crashtest-Rating PAS68 ή ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εν λόγω δοκιμής. Το οδόφραγμα Road Blocker 1000 μπορεί, συνεπώς, να συγκρατήσει ένα φορτηγό βάρους 7,5 τόνων που προσκρούει πάνω του με ταχύτητα 80 km/h.

Βυθιζόμενα καρφιά

Βυθιζόμενα καρφιά που οριοθετούν την πρόσβαση σε χώρο ασφαλείας

Τα βυθιζόμενα καρφιά Μ επιτρέπουν την ελεγχόμενη μονόπλευρη διέλευση σε πλάτος έως 6 μέτρα. Εμποδίζουν τη διέλευση του οχήματος προς την αντίθετη κατεύθυνση σχίζοντας τα ελαστικά του, έτσι ώστε μετά από μερικά μέτρα το όχημα να ακινητοποιείται.

Τα βυθιζόμενα καρφιά που μπορούν να τοποθετηθούν σε έτοιμο υπόστρωμα εδάφους ενδείκνυνται για χαμηλότερη συχνότητα χρήσης.

Για υψηλή συχνότητα χρήσης ενδείκνυται ο χωνευτός τύπος βυθιζόμενων καρφιών Tyre Killer H που τοποθετείται εσωτερικά στο έδαφος. Ο συγκεκριμένος τύπος παρέχει βελτιωμένη προστασία ακόμη και έναντι μεγαλύτερων οχημάτων, όπως φορτηγών.

Κολωνάκια υψηλής ασφαλείας

Τα κολωνάκια της σειράς High Security, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με δοκιμές σύγκρουσης, διατίθενται ως αυτόματα, αποσπώμενα ή σταθερά κολωνάκια.
 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κολωνάκια υψηλής ασφαλείας θα βρείτε στην ενότητα "Κολωνάκια".