Κολωνάκια στη ζώνη διέλευση πεζών

Κολωνάκια

Κολωνάκια

Τα κολωνάκια αποτελούν μια από τις συνηθέστερες μορφές ελέγχου πρόσβασης και δικαίως, αφού προσφέρουν πολυάριθμες δυνατότητες εφαρμογών. Τα κολωνάκια μας καθιστούν εφικτή την ευέλικτη και ταυτόχρονα αξιόπιστη ρύθμιση της προσέλευσης και διέλευσης.

Χάρη στον εξατομικευμένο σχεδιασμό των συστημάτων ελέγχου καθώς και το συνδυασμό διαφορετικών εκδόσεων, τα κολωνάκια που θα επιλέξετε θα είναι απολύτως προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας. Για να διασφαλιστεί υψηλή σταθερότητα καθώς και αντοχή στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες, τα κολωνάκια υπόκεινται σε εξονυχιστικούς ελέγχους ποιότητας και ασφάλειας.

Τα κολωνάκια μας διακρίνονται για τη συμπαγή και ευέλικτη συναρμολόγησή τους και μπορούν, ανάλογα με το μοντέλο, να εξέλθουν σε περίπτωση κινδύνου μέσα σε μόλις 1,5 δευτερόλεπτο. Όλοι οι κύλινδροι στα κολωνάκια της σειράς Security και της σειράς High Security έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση. Χάρη στον συνδυασμό με επίσης ομοιόμορφες πλάκες εδάφους τα κολωνάκια και στις δύο σειρές προϊόντων συνδυάζονται ιδανικά ακόμη και αν χρησιμοποιηθούν στο ίδιο σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης. Χάρη στην πανομοιότυπη και διακριτική εξωτερική εμφάνιση των διαφορετικών εκδόσεων, τα κολωνάκια ενσωματώνονται αρμονικά στο συνολικό σχεδιασμό χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά την εικόνα του αστικού περιβάλλοντος.

Κολωνάκια μπροστά από το κτίριο
Κολωνάκια Security - εικονίδιο

Η σειρά μας Security προτείνει κολωνάκια για τον καθημερινό έλεγχο προσέλευσης οχημάτων, για παράδειγμα σε ιδιωτικά γκαράζ, διαδρομές προς βιομηχανικές εκτάσεις ή ζώνες διέλευσης πεζών. Η σειρά Security περιλαμβάνει αυτόματα, ημιαυτόματα, αποσπώμενα και σταθερά κολωνάκια. Επιπροσθέτως, προτείνουμε ενισχυμένα κολωνάκια για μεγαλύτερο επίπεδο προστασίας.

Κολωνάκια High Security - εικονίδιο

Η σειρά προϊόντων μας High Security αποτελεί την ιδανική λύση για την οριοθέτηση εξαιρετικά ευαίσθητων χώρων με τις πιο υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας. Προτείνει αυτόματα, αποσπώμενα και σταθερά κολωνάκια τα οποία έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας ή ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προτύπων αυτών.

Κολωνάκια - Επίπεδα ασφαλείας με μια ματιά

Το επίπεδο ασφαλείας στο οποίο ανταποκρίνεται ένα κολωνάκι υπολογίζεται βάσει των διαφόρων μορφών ενέργειας πρόσκρουσης. Η ενέργεια, με την οποία προσκρούει ένα όχημα, εξαρτάται από τον τύπο, το βάρος και την ταχύτητα του οχήματος. Η ενέργεια πρόσκρουσης είναι καθοριστικής σημασίας για τις ζημιές που θα προκληθούν στο κολωνάκι καθώς και για τη λειτουργία του.

Ενέργεια πρόσκρουσης με καταστροφή

Η τιμή υποδεικνύει την ταχύτητα πρόσκρουσης ενός συγκεκριμένου τύπου οχήματος που μπορεί να συγκρατηθεί από το κολωνάκι. Όταν π.χ. ένα όχημα με βάρος 1200 kg και ταχύτητα 57 km/h προσκρούσει στο κολωνάκι (βλ. γραφική αναπαράσταση), ενδέχεται να προκληθούν μόνιμες ζημιές στο κολωνάκι, τόσο στο μηχανικό σύστημα όσο και στην κατασκευή του, με αποτέλεσμα το κολωνάκι να πρέπει να αντικατασταθεί μετά την πρόσκρουση. Στις περισσότερες περιπτώσεις παρεμποδίζεται η διέλευση του οχήματος.

Ενέργεια πρόσκρουσης χωρίς καταστροφή

Η τιμή δηλώνει ότι η σύγκρουση ενός τύπου οχήματος με μέγιστη ταχύτητα συγκρατείται και το κολωνάκι δεν υφίσταται ζημιές στο μηχανικό σύστημα και την κατασκευή του. Όταν π.χ. στο κολωνάκι προσκρούσει ένα όχημα με βάρος 1200 kg και ταχύτητα 25 km/h, το κολωνάκι διατηρεί τη λειτουργία και την ασφάλειά του.

Αυτόματα κολωνάκια

Τα αυτόματα κολωνάκια διαθέτουν το πλεονέκτημα ότι, αν κριθεί απαραίτητο, βυθίζονται γρήγορα και χωρίς σωματική παρέμβαση, ενώ αντίστοιχα γρήγορα μπορούν και πάλι να ανασηκωθούν. Έτσι, μπορεί προσωρινά και χωρίς πρόβλημα να παραχωρείται σε ορισμένα επιβατικά οχήματα η πρόσβαση, όμως να παρεμποδίζεται αποτελεσματικά η διέλευση πέραν του σημείου εκείνου. Τα αυτόματα κολωνάκια μας διατίθενται, ανάλογα με τις ανάγκες προστασίας και τη συχνότητα χρήσης, σε διάφορες εκδόσεις.

Κολωνάκια High Security - εικονίδιο

Αυτόματα κολωνάκια της σειράς μας Security:

  • Αυτόματα κολωνάκια με ενσωματωμένο ηλεκτρομηχανικό μηχανισμό κίνησης για μέτρια συχνότητα χρήσης (περ. 100 κινήσεις ημερησίως, 200.000 συνολικές κινήσεις).
  • Αυτόματα κολωνάκια με ενσωματωμένο υδραυλικό μηχανισμό κίνησης για υψηλή συχνότητα χρήσης (περ. 2.000 κινήσεις ημερησίως, 3.000.000 συνολικές κινήσεις).
  • Αυτόματα κολωνάκια με ενσωματωμένο υδραυλικό μηχανισμό κίνησης για υψηλή συχνότητα (περ. 2.000 κινήσεις ημερησίως, 3.000.000 συνολικές κινήσεις).
Κολωνάκια High Security - εικονίδιο

Αυτόματα κολωνάκια της σειράς μας High Security:

  • Αυτόματα κολωνάκια με ενσωματωμένο υδραυλικό μηχανισμό κίνησης για υψηλή συχνότητα χρήσης (περ. 2.000 κινήσεις ημερησίως, 3.000.000 συνολικές κινήσεις).

Ο εξατομικευμένος διαμορφώσιμος σχεδιασμός συστήματος ελέγχου διασφαλίζει την κατάλληλη λύση ελεγχόμενης πρόσβασης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. Έτσι, μπορείτε για παράδειγμα να επιλέξετε ένα σύστημα ελέγχου το οποίο θα βασίζεται στο μοντέλο Master/Slave, δηλαδή ένα αυτόματο κολωνάκι ελέγχει περισσότερα αυτόματα κολωνάκια που έπονται. Ανάλογα με το πλάτος διέλευσης δίνεται έτσι η δυνατότητα να συνδυάζονται και να ενεργοποιούνται πολλαπλά κολωνάκια. Επίσης, το σύστημα ελέγχου μπορεί να επεκταθεί με στοιχεία χειρισμού (όπως π.χ. πληκτρολόγια κωδικού) ή/και περαιτέρω μονάδες ελέγχου, π.χ. για επαγωγικούς βρόχους.

Αυτόματο κολωνάκι στη ζώνη διέλευση πεζών

Ημιαυτόματα κολωνάκια

Τα ημιαυτόματα κολωνάκια μας ενδείκνυνται για όλες τις πιθανές εφαρμογές οι οποίες αντιστοιχούν σε χαμηλή συχνότητα χρήσης (περ. 5 κινήσεις ημερησίως, 3.000.000 συνολικές κινήσεις).

Τοποθετήστε τα ημιαυτόματα κολωνάκια μας, παραδείγματος χάριν, για την κράτηση μιας θέσης στάθμευσης στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης της επιχείρησής σας. Το ανυψωμένο κολωνάκι παρεμποδίζει την κατάληψη του χώρου στάθμευσης από άλλους οδηγούς. Αντίθετα, τα άτομα με εξουσιοδότηση στάθμευσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν χωρίς κανένα πρόβλημα τη θέση στάθμευσης, αφού χαμηλώσουν χειροκίνητα το κολωνάκι.

Κολωνάκια Security - εικονίδιο

Τα ημιαυτόματα κολωνάκια μας είναι εξοπλισμένα με ελατήριο αέρος χωρίς να απαιτούν τροφοδοσία ρεύματος. Με χειροκίνητη πίεση προς τα κάτω το κολωνάκι βυθίζεται, ενώ το ενσωματωμένο ελατήριο αέρος ανυψώνει αυτόματα το κολωνάκι μετά την απασφάλιση.

Αφαιρούμενα κολωνάκια

Τα αποσπώμενα κολωνάκια μας αποτελούν την ιδανική λύση για συνθήκες πρόσβασης όπου απαιτείται πολύ χαμηλή συχνότητα χρήσης για τα κολωνάκια (περ. 2 κινήσεις ημερησίως).

Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τα κολωνάκια μας για την οριοθέτηση χώρων οι οποίοι φράσσονται κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, όμως για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πρέπει να είναι ελεύθερα προσβάσιμοι. Υπάρχει για παράδειγμα η δυνατότητα χρήσης τους σε υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων όπου οι διαδρομές πρόσβασης απελευθερώνονται ή φράσσονται για σαφώς καθορισμένη χρονική διάρκεια.

Αποσπώμενα κολωνάκια Security - εικονίδιο

Αν για κάποιο λόγο προκύψει η ανάγκη να αφαιρεθεί το κολωνάκι, για παράδειγμα, προκειμένου να περάσει ένα όχημα διάσωσης, το κολωνάκι της σειράς Security μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς δυσκολία και χωρίς τη χρήση εργαλείου.

Αποσπώμενα κολωνάκια High Security - εικονίδιο

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε τα αποσπώμενα κολωνάκια της σειρά μας High Security με ενισχυμένη ποδιά. Αυτά μπορούν να αφαιρεθούν με τη βοήθεια ειδικού εργαλείου.

Σταθερά κολωνάκια

Αν επιθυμείτε να περιορίσετε μόνιμα την πρόσβαση σε ορισμένους χώρους, προτιμήστε τα σταθερά κολωνάκια μας. Αυτά ενδείκνυνται για την - κατά κύριο λόγο - μόνιμη φραγή ενός χώρου, για παράδειγμα μιας ζώνης διέλευσης πεζών η οποία πρέπει να προστατευθεί έναντι της διέλευσης επιβατικών οχημάτων και στην οποία δεν εκτελούνται παραδόσεις προϊόντων. Σε περίπτωση ζημιάς ή κάποιας ειδικής περίστασης μπορείτε να αφαιρέσετε με ευκολία τα σταθερά κολωνάκια μαζί με την πλάκα εδάφους.

Τα σταθερά κολωνάκια μας διατίθενται σε διάφορες εκδόσεις:

Σταθερά κολωνάκια Security - εικονίδιο

Από τη σειρά μας Security επιλέξτε ανάμεσα σε σταθερά κολωνάκια με πλάκα εδάφους, κολωνάκια με αγκύριο εδάφους ή κολωνάκια με ενισχυμένη στερέωση εδάφους.

Σταθερά κολωνάκια High Security - εικονίδιο

Η σειρά μας High Security περιλαμβάνει επίσης κολωνάκια με ενισχυμένη σκυροδετημένη στερέωση εδάφους, τα οποία ικανοποιούν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις προστασίας.

Περισσότερα οδοφράγματα υψηλής ασφαλείας

Βυθιζόμενα οδοφράγματα για εισόδους και εξόδους με πλάτος έως 6 μέτρα, βυθιζόμενα καρφιά για αποτελεσματική παρεμπόδιση της διέλευσης στην αντίθετη κατεύθυνση: Ενημερωθείτε για περισσότερα οδοφράγματα υψηλής ασφαλείας της σειράς High Security Line.

Καλοί λόγοι για να επιλέξετε τα κολωνάκια της Hörmann

Συμπαγής και ευέλικτη συναρμολόγηση

Συμπαγής και ευέλικτη συναρμολόγηση

Σε κολωνάκια με ενσωματωμένο υδραυλικό μηχανισμό κίνησης όλα τα λειτουργικά μέρη βρίσκονται μέσα στο σώμα τους. Το ενσωματωμένο υδραυλικό σύστημα απαιτεί μόνο ελάχιστες ποσότητες λαδιού, μειώνοντας σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Προαιρετικά μπορείτε να επιλέξετε βιοδιασπώμενο λάδι, ώστε να αποκλείσετε 100% τους κινδύνους για το περιβάλλον.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα: Το σύστημα ελέγχου μπορεί να τοποθετηθεί σε απόσταση έως 80 μέτρα από τα κολωνάκια με καλώδιο ρεύματος / ελέγχου.

Οπτικά όμοιες εκδόσεις

Οπτικά όμοιες εκδόσεις

Για να είναι δυνατός ο εξατομικευμένος συνδυασμός σε κολωνάκια της σειράς Security και High Security οι κύλινδροι σε όλα τα κολωνάκια είναι ομοιόμορφοι. Επιπλέον συνδυάζονται τέλεια μεταξύ τους σταθερά, ημιαυτόματα και αυτόματα κολωνάκια χάρη στην πλάκα πεζοδρομίου ομοιόμορφης εμφάνισης. Έτσι η συνολική εικόνα είναι 100% αρμονική.

Ταχεία ασφάλεια σε περίπτωση κινδύνου

Ταχεία ασφάλεια σε περίπτωση κινδύνου

Μια έγκριση πρόσβασης δεν πρέπει να αποτελεί κίνδυνο στην ασφάλεια. Χάρη στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης EFO (Emergency Fast Operation) υπάρχει δυνατότητα ταχείας ανύψωσης σε μόλις περ. 1,5 δευτερόλεπτο για όλα τα βυθισμένα κολωνάκια, προσφέροντας άμεση ασφάλεια σε περιπτώσεις κινδύνου.

Εξατομικευμένες λύσεις ελέγχου

Εξατομικευμένες λύσεις ελέγχου

Σε ένα σύστημα ελέγχου συμπεριλαμβάνονται πλήρεις λύσεις ελέγχου με π.χ. περισσότερα κολωνάκια. Στα πλαίσια της λύσης αυτής μπορεί να ρυθμιστούν σχέσεις κύριων και δευτερευόντων κολωνακιών. Η σύνδεση του συστήματος ελέγχου γίνεται μέσω κλεμών ταχυσύνδεσης με εύκολο σέρβις. Έτσι διευκολύνεται η συναρμολόγηση και η μετέπειτα συντήρηση. Επίσης το σύστημα ελέγχου μπορεί να επεκταθεί με στοιχεία χειρισμού (όπως π.χ. πληκτρολόγια κωδικού) ή / και περαιτέρω μονάδες ελέγχου, π.χ. για επαγωγικούς βρόχους.

Ασύρματο σύστημα BiSecur με πιστοποιημένη ασφάλεια

Ασύρματο σύστημα BiSecur με πιστοποιημένη ασφάλεια

Ο χειρισμός των συστημάτων ελέγχου πρόσβασης γίνεται επίσης άνετα με το ασύρματο σύστημα BiSecur. Η νέα, εξαιρετικά ασφαλής διαδικασία κρυπτογράφησης BiSecur της Hörmann με σταθερή εμβέλεια χωρίς παρεμβολές σας δίνει την αίσθηση ασφάλειας ότι κανένας ξένος δεν μπορεί να αντιγράψει το ασύρματο σήμα σας. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση έχει γίνει από τους ειδικούς σε θέματα ασφαλείας του πανεπιστημίου Ruhr του Bochum.