Σταθμοί τροφοδοσίας

Σε δημόσιους χώρους και χώρους εκδηλώσεων είναι απαραίτητη η τροφοδοσία με συνδέσεις ρεύματος, νερού, πεπιεσμένου αέρα και τηλεφώνου. Σας τα προσφέρουμε σε δύο εκδόσεις, αναλόγως των αναγκών σας: υπερδαπέδιοι και υποδαπέδιοι σταθμοί τροφοδοσίας από την Hörmann.

Υπερδαπέδιοι σταθμοί τροφοδοσίας

Τροφοδοσία με αφαίρεση του περιβλήματος

Στους υπερδαπέδιους σταθμούς τροφοδοσίας αφαιρείται το περίβλημα για τη σύνδεση των καλωδίων και των αγωγών για την ώρα της χρήσης. Οι συνδέσεις ρεύματος, νερού, πεπιεσμένου αέρα ή τηλεφώνου ρυθμίζονται και εγκαθίστανται ξεχωριστά.

  • Αυτόματο άνοιγμα χάρη στα ενσωματωμένα ελατήρια αέρος και χειροκίνητο κλείσιμο με πίεση
  • Κλείδωμα με κλειδαριά πάνω στην πλάκα κάλυψης
  • Ενδείκνυται για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Υποδαπέδιοι σταθμοί τροφοδοσίας

Τροφοδοσία με κλειστή πλάκα κάλυψης

Στους υποδαπέδιους σταθμούς τροφοδοσίας, για τη σύνδεση των καλωδίων και των αγωγών ανοίγει η πλάκα κάλυψης και στη συνέχεια κλείνει πάλι για την ώρα της χρήσης. Οι συνδέσεις ρεύματος, νερού, πεπιεσμένου αέρα ή τηλεφώνου ρυθμίζονται και εγκαθίστανται ξεχωριστά.

  • Αυτόματο άνοιγμα χάρη στα ενσωματωμένα ελατήρια αέρος και χειροκίνητο κλείσιμο με πίεση
  • Γωνία ανοίγματος 90°
  • Διέλευση καλωδίων στην πλάκα κάλυψης
  • Κλείδωμα με κλειδαριά πάνω στην πλάκα κάλυψης
  • Ενδείκνυται για εσωτερική και εξωτερική χρήση