Συρόμενες πόρτες πυρασφαλείας
Συρόμενες πόρτες από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα FST
Συρόμενες πόρτες από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα FST

Λήψη PDFΣυρόμενες πόρτες πυρασφαλείας για αξιόπιστη προστασία

Για όλους τους εμπορικούς τομείς και ανάλογα με την απαιτούμενη κατηγορία πυρασφαλείας διατίθενται από την Hörmann λύσεις μονόφυλλων ή δίφυλλων συρόμενων πορτών. Οι κατασκευές πυρασφαλείας είναι ελεγμένες κατά DIN 4102, ελέγχονται συνεχώς ως προς την ποιότητά τους από τον Οργανισμό Ελέγχου Υλικών Braunschweig και εγκρίνονται από το Γερμανικό Οργανισμό Πιστοποίησης Δομικών Υλικών DIBt.

Οι καπνοστεγανές συρόμενες πόρτες πυρασφαλείας για ασφαλείς εξόδους διαφυγής και κινδύνου ελέγχονται πρόσθετα κατά DIN 18095. Ενδείκνυνται για όλους τους τομείς με υψηλή προσέλευση προσώπων, όπου οι άνθρωποι πρέπει να προστατεύονται σε περίπτωση πυρκαγιάς από την εξάπλωση επικίνδυνων αναθυμιάσεων.

Για τη γρήγορη διέλευση προσώπων και καροτσιών μεταφοράς ή μικρότερων οχημάτων μεταφοράς ενδείκνυνται οι συρόμενες πόρτες πυρασφαλείας με ανθρωποθυρίδα/έξοδο κινδύνου. Γενικά οι ανθρωποθυρίδες/έξοδοι κινδύνου διαθέτουν για λόγους πυρασφαλείας μηχανισμούς επαναφοράς με ράγες ολίσθησης στο επάνω μέρος.