Πληροφορίες > Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης

<< Επιστροφή στην επισκόπηση


Μονοκόμματες γκαραζόπορτες

Berry

Σπαστές γκαραζόπορτες

Sectional Garage Doors - Series 40 - Track Application
Sectional Garage Doors Series 40 track application H
Sectional Garage Doors Series 40 track application L
Sectional Garage Doors Series 40 track application N
Sectional Garage Doors Series 40 track application Z

Γκαραζόπορτα ρολό

Roller Garage Door RollMatic
Γκαραζόπορτα ρολό RollMatic TDL

Μηχανισμοί κίνησης γκαραζόπορτας

Control for Roller Garage Door Operator
ProMatic 3
ProMatic Garage Door Operator
ProMatic P Garage Door Operator
SupraM Garage Door Operator
SupraM Intern Garage Door Operator
SupraMatic 3
SupraMatic HT

Μηχανισμοί κίνησης για αυλόπορτες

DTA Hinged Gate Operator
LineaMatic Sliding Gate Operator
RotaMatic Hinged Gate Operator

Συστήματα ελέγχου

Check card FCT 10 BiSecur Remote code switch
Check card FCT 3 BiSecur Remote code switch
Control for Roller Garage Door Operator
EG Manufacturer s Declaration for Remote Controls
Hand transmitter HS 1 BiSecur HS 4 BiSecur Additions to fixed code 868 MHz
Hand transmitter HS 5 BiSecur Additions to fixed code 868 MHz
Hand transmitter HS1 4 BiSecur
Hand transmitter HS5 BiSecur
Hand transmitter HSD 2 BiSecur Additions to fixed code 868 MHz
Hand transmitter HSD2 BiSecur
Hand transmitter HSE 1 2 BiSecur
Hand transmitter HSE 2 BiSecur Additions to fixed code 868 MHz
Hand transmitter HSP 4 BiSecur
Hand transmitter HSP 4 BiSecur Additions to fixed code 868 MHz
Hand transmitter HSZ 1 BiSecur HSZ 2 BiSecur Additions to fixed code 868 MHz
Hand transmitter HSZ1 2 BiSecur
Radio code switch FCT 10 BiSecur
Radio code switch FCT 10 BiSecur Additions to fixed code 868 MHz
Radio code switch FCT 3 BiSecur
Radio code switch FCT 3 BiSecur Additions to fixed code 868 MHz
Radio internal push button FIT 2 BiSecur
Radio internal push button FIT 2 BiSecur Additions to fixed code 868 MHz
Remote Control HS1 HS4 HSM4 HSE2
Remote Control HSP4
Remote Control HSS 4
Remote Control HSU 2
Remote Control HSZ1-2
Security hand transmitter HSS 4 BiSecur

πόρτες

Μονόφυλλες και δίφυλλες χαλύβδινες πόρτες (Πόρτες OD, H3G, H16G, HS75, H16S1)